watch
HMS Networks AB

HMS Networks AB

Sector: Prepackaged Software Region: Sweden


: | NASDAQ OMX Stockholm: HMS


HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av kommunikations­teknologi för industriautomation. Försäljningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 391 Mkr och sker till mer än 90 % utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad bedrivs all utveckling och huvuddelen av tillverkningen. Försäljnings­kontor finns i USA, Japan, Italien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark, Indien och Kina. HMS har 260 anställda och producerar nätverks­kort samt produkter för att koppla ihop olika nätverk under varu­märket Anybus® samt produkter för fjärrövervakning under varumärket Netbiter®.  Nätverkskorten byggs in i automations­utrustning såsom elektriska motorer, industrirobotar, styrsystem och sensorer. Därigenom kan delkomponenter i maskiner kommunicera med var­andra samt med olika nätverk för att åstadkomma effektiva och flexibla automationssystem med lägre energiförbrukning. HMS är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX Small Cap, sektorn Information Technology.

News & Analysis